Zarządzanie w Agrobiznesie na WSZIA w Opolu pod opieką Fundacji RÓJ

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu ogłasza nabór na studia na kierunku Zarządzanie. Specjalność Zarządzanie w Agrobiznesie – pod opieką Fundacji.

Celem specjalności jest: wykształcenie samodzielnych producentów i przetwórców żywności na skalę przedsiębiorstwa rodzinnego. Nauka projektowania i realizacji przedsięwzięć o zadowalającej rentowności. Nauka trafnego analizowania warunków środowiska i poszukiwania okoliczności sprzyjających przedsięwzięciom. Przekazywanie dobrych obyczajów w produkcji i przetwarzaniu żywności, szacunku do przyrody, tradycji i kultury. Absolwent tej specjalności posiądzie rozległą wiedzę o perspektywach i potrzebach działalności ludzkiej w produkcji żywności i kształtowania środowiska. Pozna uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe w podejmowaniu tej działalności.

Założeniem specjalności jest:
– zahamowanie wyludniania wsi i porzucania ziemi rolniczej
– odrodzenie małych gospodarstw rodzinnych i przetwórni – zdolnych utrzymać te rodziny na zadawalającym poziomie życia
– odrodzenie różnorodności produkcji i przywrócenie jej najwyższej wartości
– ochrona krajobrazu, kultury i obyczajów, kształcenie struktur samorządowych

Bezpośredni telefon kontaktowy specjalności 785-964-694
Zobacz więcej:
fundacja-roj.pl/kategoria/uczelnia
plakat

Podobne wpisy