Fundacja RÓJ
Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa Ziemi Śląskiej „RÓJ”
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

KRS: 0000565552
NIP: 9542756443
Regon: 361934906
BGŻ BNP Paribas S.A. 04 2030 0045 1110 0000 0414 1060

Zarząd:
Lucjan Czardybon – Prezes Zarządu
czardybonlucjan@interia.pl
785 964 694

Celina Habryka – Członek Zarządu
@
500 032 347

Wiesław Londzin – Członek Zarządu
@
514 379 417
606 475 356