W Polsce było niedawno 6 000 000 owiec – obecnie tylko około 230 000. Na wsiach, szczególnie w górach ubywa rolników. Hodowla i chów owiec często bywają poniżej opłacalności. Hale i pastwiska – porzucone przez rolników – degradują się zarastając krzewami i chwastami.

Brak pomocy, promocji i utrudnienia formalno – prawne blokują swobodną sprzedaż wszystkich cennych produktów owczarskich. Występują również inne negatywne zjawiska w owczarstwie.

Fundacja RÓJ powzięła zadanie:

  • promocji i organizacji zbytu produktów owczarskich: mięsa i jego przetworów, przetworów mleczarskich, skór, wełny. Poszukiwań rynków zbytu na te produkty.
  • ochrony i pomocy formalnej oraz prawnej procesów produkcyjnych, przetwórstwa i zbytu.
  • działalności oświatowej w zakresie hodowli i chowu owiec, przetwarzania produktów owczarskich, budownictwa i techniki, tradycji, obyczajów i historii.
  • poszukiwania i pozyskiwania funduszów pomocowych z Kraju i Unii Europejskiej, przeznaczonych na rozwój owczarstwa.

Zapraszamy do nawiązania współpracy z Fundacją RÓJ

owczarstwo@fundacja-roj.pl
605-726-007