Specjalność: AGROZARZĄDZANIE

Celem specjalności “AGROZARZĄDZANIE” jest: wykształcenie samodzielnych producentów i przetwórców żywności na skalę przedsiębiorstwa rodzinnego. Nauka projektowania i realizacji przedsięwzięć o zadowalającej rentowności. Nauka trafnego analizowania warunków środowiska i poszukiwania okoliczności sprzyjających przedsięwzięciom. Wpajanie dobrych obyczajów w produkcji i przetwarzaniu żywności, szacunku do przyrody, tradycji i kultury.

WIEDZA:
Rozległa wiedza o wielkich perspektywach i potrzebach działalności ludzkiej w produkcji żywności i kształtowania środowiska. Znajomość uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i środowiskowych w podejmowaniu tej działalności. Podstawowa wiedza o każdej nauczanej specjalizacji – szczegółowa wiedza o specjalizacjach przez studenta wybranych.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE :
Wybór tej specjalności pozwoli studentom zdobyć umiejętności i kompetencje w zakresie:
• gromadzenia informacji dotyczących produkcji i przetwarzania żywności oraz innych działań w tym obrębie.
• rozpoznawania i określania problemów dotyczących takiej działalności.
• projektowania i stosowania nowoczesnych metod zarządzania przedsięwzięciami.
• przeprowadzania badań i analiz strategicznych w produkcji i przetwarzania żywności,
• tworzenia i wdrażania koncepcji rozwojowych,
• wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
• podejmowania optymalnych decyzji w warunkach konkurencji, niepewności i ryzyka,
• samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach konkurencyjnego rynku i z pozycji partnerstwa gospodarczego.
• świadomość zaszczytnej odpowiedzialności za produkcję i przetwarzanie żywności oraz kształtowanie środowiska przyrodniczego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci tej specjalności, intensywnie wspomagani przez Uczelnię i Fundację będą:
• prowadzić samodzielnie w małym rodzinnym przedsiębiorstwie działalność rolniczą, hodowlaną, ogrodniczą i warzywniczą.
• prowadzić samodzielnie małe rodzinne przetwórnie żywności: młyny, piekarnie, mleczarnie, serowarnie, masarnie, wyroby fermentacji, przetwórstwo owoców i warzyw.
• pełnić w środowisku wiejskim funkcję menadżera, instruktora, doradcy, członka struktur samorządowych i pracownika instytucji okołorolniczych.
• oferować swoje wysokie kwalifikacje już aktywnym podmiotom gospodarczym z obszaru produkcji i przetwarzania żywności.

DO POBRANIA:
Agrozarządzanie – Spis przedmiotów (.PDF)

Podobne wpisy