Fundacja „RÓJ”

Fundacja na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa ziemi Śląskiej

Dobrym wykształceniem i finansowym wsparciem ułatwić młodzieży wiejskiej pozostanie w ich małych ojczyznach. Przywrócić porzuconą ziemię do użytkowania rolniczego. Przywrócić różnorodność produkcji, przetwarzania i handlu. Powrócić do wytwarzania żywności najwyższej jakości.
Wysoka opłacalność – za pracowitość, kompetencje i wiedzę. Kształtowanie środowiska, wytwarzanie i przetwarzanie żywności – spełnieniem powołania i satysfakcja finansowa.